OVP’de finansal istikrarın desteklenmesi yer aldıResmi Gazete’de yayınlanan 2022-2024 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program’ına göre finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla bir dizi karar alındı.


OVP’de finansal istikrarın desteklenmesi yer aldı

Orta Vadeli Program’ına (OVP) göre finansal istikrarın desteklenmesi için tasarruf tedbirlerinin yanı sıra kaynak dağılımında etkinlik sağlanacak, sermaye piyasaları geliştirilerek finansmana erişim kolaylaştırılacak ve finansal okuryazarlık yaygınlaştırılacak.

Finansal sektörün aracılık faaliyetinin yüksek katma değerli ve ihracata katkı sunan sektörleri desteklemesi sağlanarak dış finansmana bağımlılıktan kaynaklanan kırılganlıkların en aza indirilmesi hedefleniyor.

DENETLEYİCİ TEKNOLOJİLER DEVREYE GİRECEK

Bu doğrultuda, teknolojik imkan ve araçlar, nitelikli insan kaynağıyla birleştirilerek finansal sektörün boyutuna, karmaşıklığına ve gelişimine uygun “denetleyici teknolojiler” odaklı yeni denetim uygulama ve metodolojileri hayata geçirilecek.

MALİ SEKTÖRDE MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAK

Banka ve banka dışı mali sektörün uluslararası düzenlemelere uyum sağlaması ve bu kapsamda ülke tercihlerine uygun hazırlık yapılabilmesi için gerekli mevzuat değişiklikleri gerçekleştirilecek.

OVP’de finansal istikrarın desteklenmesi yer aldı #1

YEŞİL BANKACILIK İÇİN REHBER HAZIRLANACAK

Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum kapsamında, yeşil bankacılık uygulamalarının geliştirilmesi için strateji oluşturma, kurumsal yapılanma, risk yönetimi, raporlama ve kamuoyuna açıklama alanlarında rehberler hazırlanacak.

Katılım finans sektöründeki sürdürülebilirlik ve sosyal finans faaliyetlerinin stratejik planlaması ve uygulaması sağlanacak.

Ülke içinde finansal alanda kullanılan teknoloji ekosisteminin geliştirilmesini ve finans sektöründe dünyada dijitalleşmede öncü ülkeler arasında olmasını destekleyecek şekilde bilgi sistemlerine ilişkin mevzuatın güncellenmesine devam edilecek.

Türkiye’deki finans ekosistemine destek hizmeti veren kritik finansal teknoloji firmalarının denetim kapsamına alınarak üçüncü taraflardan kaynaklanan risklerin en aza indirilmesi, yerli ve milli ürünlerle hizmetlerin kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacak.

OVP’de finansal istikrarın desteklenmesi yer aldı #2

FİNANS VE TEKNOLOJİ ÜSSÜ KURULACAK

Ödemeler alanında faaliyet gösteren fintek kuruluşlarının Merkez Bankasınca işletilen ödeme sistemlerine ve kamusal nitelikteki veri tabanlarına erişimi sağlanacak. İstanbul Finans Merkezi’nin fintek alanında küresel merkez olmasını güçlendirecek şekilde ödemeler alanında düzenleyici deney alanı kurulacak. Fintek girişimlerinin desteklenmesi için İstanbul Finans Merkezinde Finans ve Teknoloji Üssü kurulacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir